W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Potwierdzenie rezerwacji apartamentu następuje po wpłaceniu przedpłaty w wysokości 30% całkowitej ceny rezerwacji w terminie 24 godzin od złożenia rezerwacji. W przypadku braku wpłaty w podanym czasie, rezerwacja może zostać anulowana.
 3. Rezerwacje można odwołać bezpłatnie do 14 dni przed przyjazdem.
 4. Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem.
 5. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10:30 w dniu wyjazdu.
 6. Zameldowanie do godziny 20:00 jest bezpłatne. Po godzinie 20:00 może obowiązywać dodatkowa opłata 40 zł.
 7. Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 10.30 należy uzgodnić z zarządcą Apartamentu. Przedłużenie pobytu skutkuje dodatkową opłatą 10 zł/ godz.
 8. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 9. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 10. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania, gotówką. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 11. W dniu zameldowania pobierany depozyt w wysokości: 200 zł na poczet zniszczeń. Jeśli w obiekcie nie zostaną stwierdzone żadne zniszczenia, w momencie wymeldowania depozyt jest zwracany w pełnej kwocie.
 12. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 150 zł .
 13. Zwierzęta nie są akceptowane.
 14. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 16. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 17. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 18. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 19. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
 20. O przyjeździe większej liczby osób niż zakładała to rezerwacja prosimy informować najpóźniej w dniu przyjazdu. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca apartamentu (stosownie do możliwości). W przypadku niedopełnienia tego punktu regulaminu zarządca apartamentu ma prawo naliczyć dodatkowe koszty związane z pobytem dodatkowych osób zgodnie z cennikiem. Dodatkowo będzie naliczona opłata 40 zł od osoby za dościelenie dodatkowej pościeli.
 21. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 22. Goście apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę.
 23. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 24. Rachunki i faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane pocztą lub drogą mailową na wskazany adres.